bul. Kocho Racin br.14, vl.6, st.6
1000 Skopje, R.Macedonia
tel: +389 2 3132-200
fax: +389 2 3225-131
email: contact@delege.com.mk

Ние ги обезбедуваме најдобрите правни услуги , посебно во областа на граѓанско и трговско право.

Настани и вести


Почетна

Основната максима на ДЕ ЛЕГЕ е стручно и професионално работење, преку градење на меѓусебна почит и доверба, како со сите вработени во друштвото и неговите надворешни соработници, така и со своите клиенти, со цел воспоставување и градење на долгорочни односи.

Правните услуги кои ДЕ ЛЕГЕ ги пружа се базираат на принципот на максимално изнаоѓање на реални решенија, строго почитување на приватноста на своите клиенти, ефикасна и благовремена пружена правна помош.

Изреки

  • „Основната должност на адвокатот ангажиран од јавноста не е да осудува, туку да се осигура дека правдата е задоволена.“ - Канони на професионалната етика Канон 5 (1908)
  • „Ако не можеме да ги обезбедиме сите наши права, дозволете ни да обезбедиме што можеме.“ – Томас Џеферсон